Skip to content Skip to footer

EN ISO 3834-2

Pełne wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych

EN 1090-2

Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji wg EN 1090-2 kwalifikujący zdolność wykonawcy do wytwarzania konstrukcji stalowych w klasie EXC 3

Certyfikat Spawalniczy

Certyfikat Spawalniczy dla spawania elementów konstrukcyjnych ze stali wg EN 1090-2