pl + 48 41 357 56 16 Pn-Pt 07:00 - 15:00 biuro@eko-inz.pl ul. Przemysłowa 11, 28-400 Pińczów
pl + 48 41 357 56 16 Pn-Pt 07:00 - 15:00 biuro@eko-inz.pl ul. Przemysłowa 11, 28-400 Pińczów
Istniejemy
OD PONAD
25 LAT
Realizacje
W kraju
i na świecie
Zapytanie ofertowe
KlientSOCAR / Technip FMC
KategoriaProjektowanie / Wykonanie

SOCAR - Azerikimya, Azerbejdżan

EKO-INŻ przy współpracy z wiodącym dostawcą technologii dla przemysłu petrochomicznego zaprojektował dokumentację warsztatową, wyprodukował i dostarczył dwie jednostki do krakingu ropy naftowej.

Całość realizacji została zrealizowana dla ważnego inwestora – Azerską Państwową Spółkę Paliwową SOCAR (State Oil Company of Azerbaijan Republic).

Nadzór nad całością wykonywanych prac w formacie EPC (Engineering, Procurement, Construction) pełniły podmioty należące do grupy Technip FMC w kilku krajach Europy Zachodniej.

W zakresie dostaw firmy EKO-INŻ było dostarczenie dwóch dwukomorowych piecy krakingowych wraz z podestami komunikacyjnymi, kanałami spalin i powietrza, kominów oraz towarzyszącej konstrukcji wsporczej do obsługi rurociągów, tzw. Valve Structure oraz kilka segmentów  Pipe Racks.

SPMT

Ze względu na ogromne koszty przestoju procesu produkcyjnego, wykonanie obudowy pieca oraz towarzyszących podestów odbywało się na specjalnie przygotowanym, tymczasowym placu montażowym. Dzięki takiemu zabiegowi montaż konstrukcji w żaden sposób nie ingerował w działanie pierwotnych jednostek. Cała konstrukcja ( po pełnym montażu uwzględniającym rurociągi a nawet barierki) została przetransportowana w docelowe miejsce za pomocą wózków SPMT.

Rozpoczęcie projektu miało miejsce w roku 2017, kiedy to rozpoczął się etap projektowania oraz wykonania tymczasowego kanału spalin łączącego poprzedzające jednostki paliwowe z głównym kominem obiektu.

Kilkuset tonowy kanał pełnił funkcję bypassu przez kolejne lata, aż do momentu zakończenia prac. W latach 2018 – 2019 EKO-INŻ systematycznie dostarczał kolejne elementy instalacji o łącznej wadze blisko 1500 ton.

Ciekawostką jest fakt, iż przez cały ten czas elementy pieców były instalowane na tymczasowym placu budowy ze specjalnie odwzorowanymi fundamentami zgodnie z koncepcją generalnego wykonawcy.

Dopiero w czerwcu 2019 ponad 80% konstrukcji pierwotnie zmontowanej na tymczasowym placu została w całości przetransportowana w docelowe miejsce. Cały zabieg miał na celu zminimalizowanie okresu zatrzymania procesu krakingu do zaledwie kilku dni.

Na wykonanie zlecenia składała się współpraca dziesiątków inżynierów m.in. z Portugalii, Włoch, Holandii, Islandii, Czech oraz z Polski. Ponadto w pracach uczestniczyło łącznie około 300 osób z Polski włączając w to pracowników EKO-INŻ, oraz ich podwykonawców.

Harmonogram produkcji

Istotnym aspektem w realizacji zlecenia było skoordynowanie prac biura projektowego, technologi i materiałów  dostarczanych przez innych dostawców, agencji celnych i firm spedycyjnych. Dzięki odpowiedniemu planowaniu i harmonogramowaniu prac udało się wykonać projekt w zamierzonym czasie po mimo wielu rewizji i zmian.

Międzynarodowy zespół

Wykonanie realizacji wiązało się ze wspólpracą kilku niezależnych organizacji i oddziałów technologicznych z Holandii, Włoch, Polski i Azerbejdżanu. W projekcie brali udział technolodzy, inżynierowie, managerowie i ekspedytorzy o wielu narodowościach (m.in. Portugalia, Holandia, Włochy, Islandia, Czechy, Polska, Białoruś, Gruzja, Azerbejdżan i inni)

Transport

Ze względu na wysokie wymagania i warunki celne jakie muszą spełnić towary, oraz ich całkowita ilość i różnorodna geometria – transport stanowił ogromne wyzwanie pod względem logistycznym i formalnym. Transakcja eksportu łańcuchowego generuje wiele trudności, lecz dzięki zaangażowaniu wielu osób całą operacja zakończyła się sukcesem.

Podsumowanie

W latach 2017 – 2019 roku firma EKO-INŻ wykonała i aktywnie uczestniczyła w dostawach ponad 1350 ton konstrukcji stalowych do Azerskich Zakładów Petrochemicznych Sumgayit, region Azerikimya.

W pierwszej fazie projektu dostarczono tymczasowy kanał spalin, po okresie około 6 miesięcy wznowiono dostawy dwóch piecy oraz rozszerzono projekt o dostawy dodatkowych podestów komunikacyjnych i konstrukcji wsporczych dla towarzyszących rurociągów.

Ostatnie dostawy elementów konstrukcji drugorzędnej (barierki, drabinki, wsporniki rurowe) zostały zrealizowane wiosną 2019 roku. Na przełomie II i III kwartału doszło do zakończenia prac montażowych na obiekcie.

W tym samym roku Polska Izba Konstrukcji Stalowej przyznała firmie EKO-INŻ nagrodę i specjalne wyróżnienie jako Najlepsza Konstrukcja Stalowa – Realizacja Roku 2019.