plen + 48 41 357 56 16 Pn-Pt 07:00 - 15:00 biuro@eko-inz.pl ul. Przemysłowa 11, 28-400 Pińczów
plen + 48 41 357 56 16 Pn-Pt 07:00 - 15:00 biuro@eko-inz.pl ul. Przemysłowa 11, 28-400 Pińczów
Istniejemy
OD PONAD
25 LAT
Realizacje
W kraju
i na świecie
Zapytanie ofertowe
KlientVeolia Łódź EC 3 - Na zlecenie Mostostal Kraków
KategoriaWykonanie / Montaż

Veolia Łódź EC 3

Veolia Polska jest wiodącą grupą wdrażającą rozwiązania w zakresie energii, gospodarki wodnej i gospodarki odpadami. Spółka Veolia Energia Łódź S.A. wraz z firmą Alstom będącą światowym liderem w dziedzinie energetyki, przemysłu energii elektrycznej oraz transportu kolejowego podpisały kontrakt na budowę instalacji odsiarczania spalin (IOS). Tym samym Alstom stał się generalnym wykonawcą dostarczającym najnowocześniejszą technologię odsiarczania półsuchego NID. Instalacja zastosowana w Elektrociepłowni nr 3 obejmuje sześciomodułową instalację, która będzie oczyszczała spaliny z 2 kotłów OP130 oraz 3 kotłów OP230 o numerach stacyjnych K1, K2, K3, K6 i K9. należąceą do Veolia Energia Łódź SA. Przekazanie instalacji do eksploatacji zaplanowano na początek 2017 roku.

Zgodność z IED

Dzięki instalacji IOS poziom SO2 zostanie utrzymany na poziomie poniżej 200 mg/Nm3, a stężenie pyłu w spalinach zostanie zredukowane do max. 20 mg/Nm3. Dzięki temu zagwarantowany zostanie poziom zgodny z wytycznymi Dyrektywy Parlamentu Europejskiego dotyczący emisji przemysłowych IED – Industrial Emissions Directive. Bedzie to miało istotny wpływ na poprawę warunków ekologicznych w regionie łódzkim.

Na zlecenie Mostostal Kraków – będącego jednym z podwykonawców wyżej wymienionej inwestycji – firma EKO-INŻ na przełomie 2015 i 2016 roku wykonała, dostarczyła i zamontowała dwa silosy produktu końcowego oraz silos wapna o łącznej wadze ok. 200 ton wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym. Podczas realizacji zlecenia ważną rolę odgrywała trójstronna współpraca generalnego wykonawcy – Alstom, zleceniodawcy Mostostal Kraków i podwykonawcy EKO-INŻ na wielu płaszczyznach. Istotnym w powodzeniu przedsięwzięcia było skoordynowanie harmonogramu produkcji na naszej wytwórni, planu kontroli jakości, terminów odbioru, transportu i samego montażu na obiekcie.

Harmonogram produkcji i montażu

Istotnym aspektem w realizacji zlecenia było skoordynowanie prac na wytwórni i na miejscu montażu dzięki odpowiedniemu planowaniu i harmonogramie prac

Kontrola Jakości

Podczas realizacji szczególną uwagę poświęcono kilkustopniowej kontroli jakości, uwzględniającej szczegółową ocenę inspektorów generalnego wykonawcy – Alstom.

BHP

Ze względu na wysokie wymagania i warunki BHP stawiane przez inwestora szczególną uwagę zwrócono na kwestie bezpieczeństwa podczas montażu.

Podsumowanie

W okresie od września do grudnia 2015 roku firma EKO-INŻ wykonała i dostarczyła na miejsce montażu 2 silosy produktu końcowego oraz silos wapna. Sukcesywne dostawy poszczególnych segmentów carg silosów były realizowane równolegle do przebiegu prac montażowych. Pod koniec roku 2015 rozpoczęto montaż generalny i instalację zbiorników przy wykorzystaniu dźwigów. W ciągu następnych trzech miesięcy zostały zakończone prace montażowe, finalne zabezpieczenie antykorozyjne i modyfikacje związane z dostosowaniem zesypów do oczekiwań klienta.

Jeżeli byliby Państwo zainteresowani nawiązaniem współpracy w ramach podobnych realizacji inwestycyjnych obejmujących wykonanie i montaż na obiekcie prosimy o kontakt.