Skip to content Skip to footer

INA – Rijeka, Chorwacja
Refinery Upgrade Project

ClientNew subwayYearJanuary, 2023AuthorAnna LewisShare

Rijeka Refinery Upgrade Project

W roku 2021 firma EKO-INŻ na zlecenie grupy Maire Tecnimont dostarczyła Opóźniony Piec Koksowniczy wraz z systemem kanałów spalin i kominem przemysłowym. Do zakresu dostaw należały prefabrykacja elemntów stalowych, zabezpieczenie antykorozyjne oraz prace refraktoringowe. Ponadto w tym samym czasie na zlecenie firmy SAMMI dostarczyliśmy wielkogabarytowy zmodularyzowany zsyp węglowy. W ramach tego projektu firma EKO-INZ była również odpowiedzialna za przygotowanie dokumentacji warsztatowej i optymalizację konstrukcji stalowych. Wszystkie te działania były objęte szerokim programem inwestycyjny w zakładach naftowych INA, nad samym wybrzeżem zatoki Rijeckiej w Chorwacji.

Dzięki inwestycji w Jednostkę Opóźnionego Koksowania (Delay Coker Unit – DCU), przebudowie istniejących jednostek, nowemu portowi z zamkniętym magazynem i większej ogólnej złożoności, Rafineria Rijeka będzie jedną z najnowocześniejszych rafinerii w Europie.

Całkowity koszt inwestycji to ponad 4 miliardy HRK i jest to największy pojedynczy projekt inwestycyjny w historii spółki naftowej INA. Dzięki Instalacji Opóźnionego Koksowania struktura rafinerii w Rijece zostanie usprawniona w taki sposób, że zwiększy się udział rentownych produktów „białych”, czyli paliw silnikowych (diesel i benzyna). Produkcja zapewni wystarczające ilości na potrzeby rynku krajowego i pozostałych kluczowych rynków eksportowych.