Skip to content Skip to footer

State Oil Company of Azerbaijan

EKO-INŻ przy współpracy z wiodącym dostawcą technologii dla przemysłu petrochomicznego zaprojektował dokumentację warsztatową, wyprodukował i dostarczył dwie jednostki do krakingu ropy naftowej.

Całość realizacji została zrealizowana dla ważnego inwestora – Azerską Państwową Spółkę Paliwową SOCAR (State Oil Company of Azerbaijan Republic).

Nadzór nad całością wykonywanych prac w formacie EPC (Engineering, Procurement, Construction) pełniły podmioty należące do grupy Technip FMC w kilku krajach Europy Zachodniej.

W zakresie dostaw firmy EKO-INŻ było dostarczenie dwóch dwukomorowych piecy krakingowych wraz z podestami komunikacyjnymi, kanałami spalin i powietrza, kominów oraz towarzyszącej konstrukcji wsporczej do obsługi rurociągów, tzw. Valve Structure oraz kilka segmentów  Pipe Racks.

Zdjęcie powyżej obrazuje dwie jednostki nowych piecy krakingowych oraz kanał odprowadzania spalin z poprzedzających sekcji bezpośrednio do komina. Element kanału również należał do zakresu dostaw przez EKO-INŻ, podobnie jak pozostałe elementy konstrukcji stalowych z podestami komunikacyjnymi, których cechą charakterystyczną są żółte barierki i jasnoszara barwa konstrukcji (około 80% konstrukcji stalowych widocznych na zdjęciu)

Rozpoczęcie projektu miało miejsce w roku 2017, kiedy to rozpoczął się etap projektowania oraz wykonania tymczasowego kanału spalin łączącego poprzedzające jednostki paliwowe z głównym kominem obiektu.

Kilkuset tonowy kanał pełnił funkcję bypassu przez kolejne lata, aż do momentu zakończenia prac. W latach 2018 – 2019 EKO-INŻ systematycznie dostarczał kolejne elementy instalacji o łącznej wadze blisko 1500 ton.

Ciekawostką jest fakt, iż przez cały ten czas elementy pieców były instalowane na tymczasowym placu budowy ze specjalnie odwzorowanymi fundamentami zgodnie z koncepcją generalnego wykonawcy.

Dopiero w czerwcu 2019 ponad 80% konstrukcji pierwotnie zmontowanej na tymczasowym placu została w całości przetransportowana w docelowe miejsce. Cały zabieg miał na celu zminimalizowanie okresu zatrzymania procesu krakingu do zaledwie kilku dni.

Na wykonanie zlecenia składała się współpraca dziesiątków inżynierów m.in. z Portugalii, Włoch, Holandii, Islandii, Czech oraz z Polski. Ponadto w pracach uczestniczyło łącznie około 300 osób z Polski włączając w to pracowników EKO-INŻ, oraz ich podwykonawców.

HARMONOGRAM PRODUKCJI

Istotnym aspektem w realizacji zlecenia było skoordynowanie prac biura projektowego, technologi i materiałów  dostarczanych przez innych dostawców, agencji celnych i firm spedycyjnych. Dzięki odpowiedniemu planowaniu i harmonogramowaniu prac udało się wykonać projekt w zamierzonym czasie po mimo wielu rewizji i zmian.

MIĘDZYNARODOWY ZESPÓŁ

Wykonanie realizacji wiązało się ze wspólpracą kilku niezależnych organizacji i oddziałów technologicznych z Holandii, Włoch, Polski i Azerbejdżanu. W projekcie brali udział technolodzy, inżynierowie, managerowie i ekspedytorzy o wielu narodowościach (m.in. Portugalia, Holandia, Włochy, Islandia, Czechy, Polska, Białoruś, Gruzja, Azerbejdżan i inni)

TRANSPORT

Ze względu na wysokie wymagania i warunki celne jakie muszą spełnić towary, oraz ich całkowita ilość i różnorodna geometria – transport stanowił ogromne wyzwanie pod względem logistycznym i formalnym. Transakcja eksportu łańcuchowego generuje wiele trudności, lecz dzięki zaangażowaniu wielu osób całą operacja zakończyła się sukcesem.

PODSUMOWANIE – REALIZACJA ROKU 2019

W latach 2017 – 2019 roku firma EKO-INŻ wykonała i aktywnie uczestniczyła w dostawach ponad 1350 ton konstrukcji stalowych do Azerskich Zakładów Petrochemicznych Sumgayit, region Azerikimya.

W pierwszej fazie projektu dostarczono tymczasowy kanał spalin, po okresie około 6 miesięcy wznowiono dostawy dwóch piecy oraz rozszerzono projekt o dostawy dodatkowych podestów komunikacyjnych i konstrukcji wsporczych dla towarzyszących rurociągów.

Ostatnie dostawy elementów konstrukcji drugorzędnej (barierki, drabinki, wsporniki rurowe) zostały zrealizowane wiosną 2019 roku. Na przełomie II i III kwartału doszło do zakończenia prac montażowych na obiekcie.

W tym samym roku Polska Izba Konstrukcji Stalowej przyznała firmie EKO-INŻ nagrodę i specjalne wyróżnienie jako Najlepsza Konstrukcja Stalowa – Realizacja Roku 2019.

SOCAR – Azerikimya, Azerbaijan

ClientMetal productsYearJanuary, 2023AuthorNick JonesShare