P.P.H.U. "EKO-INŻ" S.J.
M.PIKULSKI, S.MISZTAL

UL. PRZEMYSŁOWA 11
28-400 PIŃCZÓWHISTORIA
NASZEJ

FIRMY

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe EKO-INŻ S.J. rozpoczęło działalność w 1992 roku jako spółka cywilna utworzona przez 4 osoby pracujące w branży metalowej. Początkowo działalność prowadzona była w dzierżawionym budynku o powierzchni 150 m2. Była to działalność handlowa i marketingowa w zakresie części zamiennych do przemysłu cementowego i gipsowego.

Kolejne lata działalności to rozszerzanie zakresu produkcji i realizowanych usług:
- części zamienne do oczyszczalni ścieków,
- systemy elektrofiltrów dla elektrociepłowni
- urządzeń dla przemysłu koksowniczego jak : przepychacze, wozy gaśnicze ze stali nierdzewnej
- prasy śrubowe do oczyszczalni ścieków,
- szereg przemysłowych filtrów workowych,
- urządzenia do wyłapywania pyłów piecowych w cementowniach, koksowniach i hutach.

W 1996 roku zakupiono własną nieruchomość w postaci budynku byłej Spółdzielni Transportu Wiejskiego o powierzchni 700m2, który przekształcono w halę produkcyjną, zakupiono maszyny w postaci obrabiarek, gilotyny do cięcia blachy, dobudowano kolejną halę o powierzchni 750m2. Od 1997 roku zaczęły pojawiać się pierwsze zlecenia w zakresie wykonywania konstrukcji stalowych. Pierwszym klientem była Huta Częstochowa, z którą firma współpracuje do dnia dzisiejszego. Od 2000 właścicielami firmy są Mieczysław Pikulski i Stanisław Misztal, którzy z powodzeniem prowadzą firmę do dziś. W 2002 r. przystąpiono do budowy kolejnej hali o powierzchni 1400m2 oraz wiaty stalowej o powierzchni ok. 400 m2.

Przedsiębiorstwo wykonuje konstrukcje stalowe oraz zajmuje się wyposażeniem (aparaturą) dla zakładów przemysłu chemicznego, w szczególności przeróbki wapnia, cementowni, hut, rafinerii nafty i innych zakładów. Produkuje także elementy i kompletne systemy transportu wewnątrzzakładowego i technologicznego. Wykonuje konstrukcje stalowe i urządzenia takie jak: separatory, cyklony, multicyklony, kominy, kanały wentylacyjne, filtry, elektrofiltry, przepustnice, zbiorniki, rurociągi, piece do rafinerii ropy naftowej, bębny wciągarek na statki, przenośniki ślimakowe, przenośniki kubełkowe zgrzebłowe, łańcuchy do średnich i dużych obciążeń, przenośniki stalowo-członowe, obudowy wentylatorów, kruszarki, chłodnice, rekuperatory i śruby specjalne.

Eko-Inż w trakcie swojej historii odeszło od traktowania pracowników jako stricte “zasobów ludzkich”. Zamiast tego kładzie się nacisk na zdobywanie aktywnych uczestników procesu produkcyjnego,. To podejście wymaga uważnego procesu rekrutacji i kompleksowej polityki szkoleniowej lecz inwestycje w tej dziedzinie owocują podniesieniem jakości produkcji oraz zwiększeniem satysfakcji i lojalności pracowników. Firma inwestuje w stały rozwój pracowników, we współpracy z Instytutem Spawalnictwa na koszt firmy zorganizowano kursy na „spawacza europejskiego”. Obecnie uprawnienia „eurospawacza” ma około 70% załogi. Poziom zatrudnienia przedsiębiorstwa plasuje Eko-Inż na czołowym miejscu wśród zakładów w gminie Pińczów. Znajduje w nim zatrudnienie wiele osób z rejonu Pińczowa, Buska-Zdroju oraz pobliskich miejscowości. Zatrudnienie w firmie wzrasta z roku na rok. W 1992 roku zatrudnienie nie przekraczało 8 etatów, w 1995 roku było ono już na poziomie 60 osób a w roku 2000 wzrosło o kolejne 30 etatów, obecny stan zatrudnienia jest na poziomie około 170 osób.

Nagrody i certyfikaty:
Przedsiębiorstwo otrzymało dwukrotnie medale europejskie za opracowanie i wdrożenie nowych technologii do procesów wytapiania stali – układ chłodzenia zrealizowany dla Huty Częstochowa oraz za system transportowo-dozujący zrealizowany dla firmy Lhoist.
Firma dysponuje spawalniczymi certyfikatami jakości udzielonymi jej przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach oraz SLV Halle (DVS Zert).

Dofinansowanie
W 2008 roku firma otrzymała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.Dofinansowanie to otrzymaliśmy na zakup innowacyjnych lini technologicznych do produkcji konstrukcji stalowych.

konstrukcje stalowe